Aktuality: (18. 11. 2014)

* Víkendový seminár

sa uskutoční v dňoch

13. - 14. 12. 2014

v Prešove.


Spolupracujeme s:Zostavy bez zbraní a pomôcok
 • Sup Yee Lo - zostava, cviky vo dvojici, vybrané cviky z ostatných zostáv, základná sebeobrana
 • Siu Nim Tau - základná zostava, nadviazovanie kontaktu
 • Chum Kiu - zostava s krokmi a kopmi, princip "dlhej sily"
 • Biu Jee - zostava s principom "kratkej sily"
 • Hong Jong - zostava "dreveného panáka" do vzduchu
Zostava s pomôckami
 • Tang Huen Sao - zostava s kruhom navlečeným na lakťoch, na posílenie technik a výbušú sílu
 • Fai Jee Gong - zostava so zveskom palíc na posilenie úchopou, predlaktia a pod...
 • Mook Yan Jong - zostava na drevenom panákovi
 • Juk Jong - "bambusový panák", na nácvik úderov (bez zostavy)
 • Saam Sing Jong (Gerk Jong) - tri kôli na nácvik kopov
Zostava so zbraňami
 • Hang Dee Pang - "mníšska palica", zostava se stredne dlhou tyčou používajúcu obidva konce
 • Lok Dim Boon Kwan - "šesť a pol techniky", zostava s dlhou tyčou používajúcu len jeden konec
 • Yee Jee Kim Yeung Dit Ming Dao - zostava s dvoma krátkymi nožmi (vzhľadom pripominajúce sekačky)
Cvičenie vo dvojiciach
 • San Sik - vybrané cviky, základná sebeobrana
 • Daan Chi Sao - cviky s použitím len jednej ruky
 • Sheung Chi Sao - cviky s použitím obidvoch rúk, ako dané cviky, tak úplne voľný sparing aj s krokmi
 • Chi Kwan - nácvik boja s tyčami
Cviky na "vnútornú silu"
 • Zhan Zhuang Gong
 • Sun Hei Gwai Yuen Gong
Táto schéma je spísaná pre lepší prehľad podľa druhu, nie teda ako idú za sebou počas bežnej výuky. Je spísaná veľmi stručne, bez uvedenia ďalších cvikov v daných bodoch, ktorých je veľké množstvo.