Aktuality: (18. 11. 2014)

* Víkendový seminár

sa uskutoční v dňoch

13. - 14. 12. 2014

v Prešove.


Spolupracujeme s:Moldava nad Bodvou

Tréningy

  • Pondelok 17.00 h do 20.00 h (od 17.00 h do 18.00 h deti od 6 do 12 rokov)
  • Streda 17.00 h do 20.00 h (od 17.00 h do 18.00 h deti od 6 do 12 rokov)

- tréningy pod vedením Františka Ráca na ZŠ ČSL Armády 15, Slovenská škola v Moldave nad Bodvou

**** Prihlásiť sa môžete aj na každom tréningu ****

Semináre v Moldave nad Bodvou sú pravidelne organizované víkendové semináre pre všetkých záujemcov, kde sa cvičí každý deň po päť hodín, ktoré sú tréningovým dokplnkom a sú jedinečnou šancou zdokonaliť sa v jedntlivých technikách a taktiež je priestor na získanie informácií o Mai Gei Wong Wing Chune a, ale aj o ďalšom dianí vo svete Wing Chun. Termíny seminárov v jednotlivých mestách ako aj v Prahe sú v položke menu Termíny.

Pre bližšie informácie sa kontaktujte u:

František Rác
tel.č.: + 421 907 998 021
Email : carf@mail.t-com.sk

alebo sa obráťte na:

si fu Radovan Tomčík
tel.č.: + 421 905 400 164
Email : sifu@wing-chun.sk
Skype : radovant

Mapaspäť